فروشگاه دندانلاین با هدف توزیع عادلانه و همچنین سهولت دسترسی دندانپزشکان محترم به کالاهای دندانپزشکی راه اندازی شده است

صاحب امتیاز: شرکت مهرگان درمان شمیران

مدیر عامل: سید حمید رضا خزایی